Previous Next

Nedgang i norsk industriproduksjon?

  Året 2015 var et jubelår for norsk eksportorientert industriproduksjon, men trenden virker å ha snudd. I dag kan vi se en merkbar nedgang i verdien av det solgte, med et omsetningsfall på 7,5 %. Statistisk Sentralbyrå kan videre opplyse at hjemmemarkedet har sviktet mindre med et fall på 5,8.