Næring og Corona viruset

De siste månedene har Corona for fullt endret alles hverdag. Ingen er fritatt. Det er ingen kvikk løsning for Corona utfordringene. Mange arbeidsplasser er truet, og næringer føler stadige nye angrep. Skoler og læring smaker bitre og slemme slag. Det samme gjør leger, sykepleiere, risikogrupper, utsatte, butikkjeder, og mange flere.

Produkter og mangler

Vi har med viruset sett mange land slite med mangler fordi forsyningslinjer og produksjon er stoppet opp. Mangel fordi smittevernregler og lover forhindrer de samme mengdene personer samlet i et lokale. Med færre arbeidere blir det mindre produkter. Det er ikke enkelt som reservedeler til iphone med dette viruset. Teknologiske goder er veldig viktig siden smittevernregler ber om 1 meter avstand til andre. Godt mobilutstyr, batteri som varer, flotte hodetelefoner og krefter på mobilen for spill og sosiale medier trengs nå! 

Det er mange produkter og varer overalt i verden som det ikke produseres nok av. Mange land har akutte mangler på munnbind, masker for sykehuspersonale, antibac, utstyr til testing, smittevernklær til leger, sykepleier og øvrige. Manglene er mange.

Nye formål og produksjon

Mange av mangel-varene kommer normalt fra Kina. Alle linjer dit er sterkt redusert. Norske bedrifter har bli bedt om løsninger om de kan bidra til å hjelpe med manglene som finnes. Det gode er at norske industrier spiller på lag og trår til. Noen bedrifter har allerede permittert sine ansatte, mens andre har sterk redusering. Bedrifter har bidratt med nytenkning og ny-skapelser for å finne gode måter å håndtere problemene som viruset har brakt.

Hva fremtiden bringer

Det er vanskelig å vite når Coronaviruset ender og hverdagen blir mer normalisert igjen. Mange bedrifter, skoler, universitet, butikkjeder og andre har lært mye om alternative veier for å skape og formidle tjenester. Nye løsninger har vist oss at vi er sterke og villige til å forandre oss og tilpasse oss ved behov.

exploore