Verdensmester i gjødsel

  Yara, en pode av Norsk Hydro, er i dag fortsatt den “fremste produsenten av kunstgjødsel i verden. Selskapet er i stor grad eid av den Norske Staten, men det er også åpent for aksjonærer og er et alminnelig børsnotert selskap. Yara er hovedsaklig kjent for sitt kunstgjødsel, kaliumnitrat, men.

Nedgang i norsk industriproduksjon?

  Året 2015 var et jubelår for norsk eksportorientert industriproduksjon, men trenden virker å ha snudd. I dag kan vi se en merkbar nedgang i verdien av det solgte, med et omsetningsfall på 7,5 %. Statistisk Sentralbyrå kan videre opplyse at hjemmemarkedet har sviktet mindre med et fall på 5,8.

exploore