Nedgang i norsk industriproduksjon?

 

Året 2015 var et jubelår for norsk eksportorientert industriproduksjon, men trenden virker å ha snudd. I dag kan vi se en merkbar nedgang i verdien av det solgte, med et omsetningsfall på 7,5 %. Statistisk Sentralbyrå kan videre opplyse at hjemmemarkedet har sviktet mindre med et fall på 5,8 %, mens eksporten synker med hele 9,9 %.

Økonomisk krig mot Russland får ta noe av skylden for reduksjonene

Siden frislippet på OPEC sin oljeproduksjon ble et faktum, hovedsaklig for å skade Russland, men også Venezuela, ble Norge også en lydig, men skadelidende part.

Veksten i eksporten frem til 2015, var nemlig i stor grad drevet frem av investeringer i olje og gass, og den støttende leverandørindustrien av utstyr til denne viktige norske sektoren.

Tydelig at kun olje-support er berørt

Resten av den norske industriproduksjonen viser derimot uendrede tall, både før og etter 2015. Der kan man i motsetning til det man ser i oljen, se en stabil vekst, som ligger i takt med resten av utviklingen av internasjonal handel.

exploore