Verdensmester i gjødsel

 

Yara, en pode av Norsk Hydro, er i dag fortsatt den “fremste produsenten av kunstgjødsel i verden. Selskapet er i stor grad eid av den Norske Staten, men det er også åpent for aksjonærer og er et alminnelig børsnotert selskap. Yara er hovedsaklig kjent for sitt kunstgjødsel, kaliumnitrat, men driver også med annen kjemisk produksjon.

Selskapet har vært aggressivt når det gjelder ekspansjon, og har innlemmet mange av de tidligere konkurrentene i sin selskapsstruktur. Selskapet er et kjempeselskap, også i internasjonal sammenheng, og estimeres i dag til en verdi på 89, 3 milliarder kroner. Samtidig ligger den årlige omsetningen på 43 milliarder kroner i året. Produktene, de forskjellige typene av gjødsel, så vel som andre kjemiske produkter, selges i dag i over 150 land. Samtidig finnes det kontorer for salg i over 50 land, så vel som nesten 13 000 ansatte spredd utover hele selskapsstrukturen.

Produktene som kommer fra Yara er ikke fullstendig uproblematiske, men de er et av Norges mange positive bidrag i verden. De har gjort det mulig å øke matvareproduksjonen, og slik sikre nok mat til de fleste i verden. Selv om der kan finnes ulemper, som for mye nitrat i mat og vassdrag.

exploore