Elkem eies av den kinesiske staten

 

Siden 2011 har man snakket om at Elkem er blitt kjøpt opp av et kinesisk selskap China National Bluestar (Group) Co., Ltd, men få har nevnt at det handler om et selskap som i hovedsak er eid av den kinesiske staten.

På sett og vis har hovedandelen av norsk subsidiert metallindustri på dette viset havnet i hendene på en fremmed makt, noe som i seg selv er betenkelig. Spørsmålet får bli om dette har noen konsekvenser, foruten de noe betenkelige betingelsene.

En hjørnesteinsbedrift i norsk industriutvikling

Elkem har siden starten av norsk industriutvikling vært en hjørnesten og en pådriver for å fremme satsinger på elektrokjemisk industri, samt det som hører med. Satsingene til Elkem gav også grunnlaget for det som skulle bli Norsk Hydro, som i dag fortsatt er en stor eksportør av blant annet kunstgjødsel, så vel som en rivende utvikling innen metallurgi. Den dag i dag bruker mesteparten av verdens store smelteverk fortsatt elektroder som gir seg ut av en patent som Elkem tok ut i 1916.

Moderne eksportartikler inkluderer aluminium og ferrosilisium, samt en nyutvikling innen solceller. Elkem Solar er i dag et selvstendig selskap, som ble skilt ut i 2015.

exploore