Store penger i våpenhandel

 

En av vinnerne når det kommer til norsk industriproduksjon er Kongsberg Gruppen ASA. Den gamle og tradisjonsrike våpensmien har gjennomgått flere omstruktureringer gjennom den siste tiden, men viser seg i dag som en sterk aktør når det gjelder eksport av høyteknologiske krigsvåpen og spesiell ammunisjon.

Kjente produkter fra Kongsberg

Kongsberg våpenfabrikk produserer hovedsaklig med konsesjoner fra USA, og har gjennom det gode forholdet fått muligheten til å fremstille meget avanserte våpensystemer. Ikke all produksjon skjer i Norge. Gruppens produksjon er spredd over 25 forskjellige stater, slik at det er vanskelig å holde oversikten, eller å si med sikkerhet hvem som gjør hva.

  • Penguin

Penguin MK3 er en varmesøkende missil med et stridshode på 130 kg. Det kan avfyres fra skip og fly, og har en rekkevidde på minst 55 km. Den er hovedsaklig ment for å senke skip.

  • Naval Strike Missile

Naval Strike Missile er en kryssermissil som er ment å brukes mot folk og bygninger på land. Den bærer med seg 160 kg. eksplosiver. Den har en rekkevidde på 200 km. Missilet har termisk sikte og en computer som gjør målvurderinger. Missilet er i ferd med å utvikles for avfyring fra F-35 JSF, under navnet JSM.

  • Protector RWS

En like så teknisk avansert nyvinning finner vi i “Protector RWS“, som er i produksjon siden 2002, men som stadig oppgraderes. Styringssystemet gjør det mulig å styre forskjellige våpentyper som monteres på utsiden av panservogner. Over et kamera har skytteren full oversikt, men systemet er nærmest automatisk. En av hovedfordelene er at skytteren er bedre beskyttet, uten at skytteren taper oversikt over omgivelsene. Utvalget av monterbare våpen, som kan styres med systemet er stort, fra lette maskinkanoner, til granatkastere og panservernmissiler.

exploore