Hvorfor leie kritisk utstyr?

Norsk industri består av mange typer bedrifter, selskaper, entreprenører og andre aktive som bidrar til utvikling av næringen. Entreprenører transporter ofte råstoffer fra gruven, åren eller grustaket til foredlingen som foregår på en fabrikk eller industrielt anlegg. Det er mye utstyr som kan gå i stykker.

Det er store økonomiske krefter som gjelder når det er snakk om råvareproduksjon. Det er ikke bare olje og gass Norge eksporterer, men mange råvarer og halvfabrikata som selges på verdens markedet. Da må utstyret fungere når det gjelder å levere. Uten vedlikehold og service, så er det smartere å leie.

Logistisk smart å leie

En av grunnene til at enkelte aktører velger å leie utstyr, er forståelig nok de store kostnadene og oppbinding av kapital. Derfor fins det også aktører som akuttutleie.no som vil leie ut kritisk utstyr. Det kan være alt fra fresere til lifter.

En stor bedrift som Fossli eller Hæhre har tusenvis av transaksjoner hver dag. De tar på seg oppdrag mange måneder i forveien, og må kunne levere på tid og presisjon. Uten dette fokuset vil ikke bedriften kunne overleve. Det står bokstavelig talt nye bedrifter å banker på døra til enhver tid.

La ekspertene eie utstyret

Det er ikke bare smart å fase ut innkjøp av utstyr. Det er flere grunner til det:

  • Frigjøre kapital
  • Skaper nye arbeidsplasser
  • Alltid tipp-topp utstyr
  • Mindre papirarbeid

Vi går litt tilbake til det vi innledet artikkelen med. Alle disse tingene er med på å levere på rett sted til rett tid. Det er her marginene maksimeres. Marginer er det ledere, teknikere og arbeidere skal leve av. Dessuten skal noe av overskudd gå til å utvikle nye markeder. Alle er interessert i at marginene øker.

Det finnes utrolig mange typer kritisk utstyr, spesielt når det gjelder norsk industri. Her kan mange starte opp egne bedrifter og skape seg en levevei. Man trenger god lagringsplass og egenkapital.

exploore