Industrielle produkter

Hva er industrielle produkter?

Industrielle produkter kan være mange forskjellige ting. Industrielle produkter kan være definert som de råvarene som brukes av industrier til å lage produktene deres. Det er altså på en måte ingrediensene som brukes når man lager ting. Industrielle produkter kan for eksempel være råvarer som forskjellige typer tre, metaller men det kan også være metall og annet stoff.

Problemer ved industri

Gjennom industri kan vi oppnå en veldig effektiv måte å masseprodusere produkter på, slik at så mange mennesker i verden kan ha råd til å kjøpe de. Problemet som oppstår er at vi kanskje bruker for mange ressurser, slik at vi begynner å skade miljøet. For eksempel bruker vi mange industrielle produkter til å lage klær. Alle disse klærne som blir laget blir derimot brukt opp og kastet før det nødvendigvis er en grunn for det. Det vi kan gjøre i slike tilfeller er å gjenbruke produktene.

Hva slags produkter kan vi lage?

Gjennom industrien kan vi lage nesten hva som helst så lenge vi har ressursene og kunnskapen til det. Det kan være alt fra biler til for eksempel halloween sminke. Så hva slags produkter produserer vi mest av i dagens samfunn? Det produktet som vi produserer i dag som tjener mest penger, er biler. Produksjon av biler har en viktig plass i industriens historie også.

Industriens historie

Den første industrielle revolusjonen som vi opplevde begynte antakeligvis med Spinning Jenny. Dette var et type verktøy som kunne hjelpe deg å produsere produkter laget av stoff og tekstiler. Etter hvert fikk vi også muligheten til å brenne kull i dampmaskiner, noe som virkelig fikk fart på hele prosessen av å produsere ting. Det dette betyr i bunn og grunn, er at vi kan holde kostnadene ved å produsere noe relativt likt, men øke antallet produserte enheter. Dette fikk ting bokstavelig talt til å gå på skinner, og vi ser en økning i transporten av produkter også. Det dette har ledet oss til i dag, er en ny revolusjon som vi kan kalle den teknologiske. Det hele startet ved at en endring i hvordan vi drev landbruk førte til den industrielle revolusjonen, som igjen etter hvert førte til den teknologiske.

Per dags dato så har vi muligheten som sagt til å produsere nesten hva vi vil, og elektronikk blir bare billigere og billigere for hvert år som går. Det er også et produkt som har få flaskehalser fordi alle ressursene som trengs for å lage elektronikk ikke er så fryktelig sjeldne, det er mer kunnskapen om hvordan vi lager de som er problemet. Når det har blitt funnet opp nye måter, så blir for øvrig de eldre versjonene av elektroniske gjenstander fort nedpriset.

exploore