Miljøvennlig strømproduksjon i Norge

I Norge er omtrent 98 % av strømmen vi produserer fra fornybare kilder. Sammenlignet med andre land er Norges situasjon ekstremt gunstig, for eksempel er Tyskland i en helt annen situasjon. Likevel er det ikke slik at Norge er en grønn øy, helt for seg selv i Europa.

Klimautfordringene er globale

Noen ganger kan det fremstå som at noen synes at Norge har gjort sitt, ved at vi produserer strøm som til nesten 100 % er fra fornybare kilder. Gitt dette burde nordmenn kunne bruke strømmen, nesten helt uten kostnad. Det er ikke sikkert at dette er så lurt, da klimautfordringene per definisjon er globale. Det hjelper lite hvis vi i Norge bare benytter strøm fra fornybare kilder, samtidig som det på kontinentet benyttes en mengde fossile energikilder.

I Norge har vi over lang tid hatt tilgang til svært billig strøm. Dette har normalisert seg noe, og prisene er nå ikke like langt unna andre land. Likevel er det fortsatt svært billig med strøm i Norge. Et av de sterkeste argumentene til de som ikke ønsker å eksportere strøm til for eksempel Tyskland, er at strøm i Norge vil bli dyrere. Det stemmer muligens, samtidig som det vil gi sterke incentiver til strømsparing i Norge.

Hvis det for eksempel var slik at den vanlige forbrukeren står foran et valg der det koster det samme å benytte en mengde strøm, eller finansiere en varmepumpe med for eksempel lån fra Centum.no. Da hadde det selvfølgelig vært en mye større andel av husholdningene i Norge som hadde gått til innkjøp av en varmepumpe. Resultatet hadde blitt:

  • Husholdningen i Norge sparer strøm, slik at kostnaden blir omtrent den samme for den enkelte husholdning.
  • Overskuddet kan selges til Tyskland, og erstatte fossilkraft som kull der, eller benyttes i strømkrevende energi.
  • Inntektene fra strømsalget går i stor grad tilbake til den enkelte innbygger i Norge, da strømprodusenter ofte er eiet av kommunene.

Videre utbygging av vann og vind

Vindkraft er fortsatt ikke bygget ut i stor skala ennå, men flere prosjekter begynner å komme på banen. Statkraft har bygget ut vindkraft over lenger tid, men det er ofte fortsatt en lang prosess fra forslag til utbygging i et område, til ferdig prosjekt i drift.

Det som kanskje kan være litt selvmotsigende, er at det ofte er miljøvernorganisasjoner som er kritiske til utbygging av vindkraft. Argumentene er da ofte at vindkraftverk er stygge, og at de kan skade fugler som flyr inn i kraftverket. Disse to argumentene er for så vidt gyldige, men spørsmålet er hva alternativet er? Kullkraft og lignende er definitivt ikke pent, og det er en mengde dyr som dør hver dag grunnet energiproduksjon i andre former.

Norge er i en fantastisk situasjon, der vi kan bidra med ren og billig energi til Europa.

exploore