Previous Next

Store penger i våpenhandel

  En av vinnerne når det kommer til norsk industriproduksjon er Kongsberg Gruppen ASA. Den gamle og tradisjonsrike våpensmien har gjennomgått flere omstruktureringer gjennom den siste tiden, men viser seg i dag som en sterk aktør når det gjelder eksport av høyteknologiske krigsvåpen og spesiell ammunisjon. Kjente produkter fra Kongsberg.

Elkem eies av den kinesiske staten

  Siden 2011 har man snakket om at Elkem er blitt kjøpt opp av et kinesisk selskap China National Bluestar (Group) Co., Ltd, men få har nevnt at det handler om et selskap som i hovedsak er eid av den kinesiske staten. På sett og vis har hovedandelen av norsk.

Verdensmester i gjødsel

  Yara, en pode av Norsk Hydro, er i dag fortsatt den “fremste produsenten av kunstgjødsel i verden. Selskapet er i stor grad eid av den Norske Staten, men det er også åpent for aksjonærer og er et alminnelig børsnotert selskap. Yara er hovedsaklig kjent for sitt kunstgjødsel, kaliumnitrat, men.

Nedgang i norsk industriproduksjon?

  Året 2015 var et jubelår for norsk eksportorientert industriproduksjon, men trenden virker å ha snudd. I dag kan vi se en merkbar nedgang i verdien av det solgte, med et omsetningsfall på 7,5 %. Statistisk Sentralbyrå kan videre opplyse at hjemmemarkedet har sviktet mindre med et fall på 5,8.

exploore